Aktuality

Aktuálne informácie nájdete aj na našej FaceBook stránke alebo na Youtube kanáli.

VOĽNÉ MIESTA

Prijímame žiakov do ešte do 2. a 3. ročníka základnej školy v škol. roku 2019/2020. 

Základná škola ponúka okrem rozšíreného vyučovania anglického jazyka aj maďarský jazyk najmä s učiteľkami, pre ktorých je cudzí jazyk rodnou rečou, ale majú na vyučovanie jazykov pedagogickú kvalifikáciu.
Po skončení vyučovania je možné dieťa prihlásiť do družiny a na rôzne mimoškolské aktivity, alebo výuku na hudobné nástroje v priestoroch školy, ktoré sú vedené taktiež za účast „native speakerov“.

Prihlásiť svoje dieťa môžete osobne v priestoroch materskej a základnej školy Slovnaftáčik, Vlčie hrdlo 50, telefonicky na telefonnom čísle 0903 502 510 alebo e-mailom : frantiska@gmail.com

Materská škola a detské jasle Slovnaftáčik má ešte niekoľko voľných miest aj pre deti, ktorých rodičia nie sú zamestnancami Slovnaftu. Ak máte záujem, môžete sa k nám prísť pozrieť. Radi vás uvítame v kancelárských pracovných hodinách od 8.00 do 16.00.
Taktiež ponúkame dochádzku dieťaťa aj na menej ako 5 dní v týždni, alebo poldennú starostlivosť v jasliach a v škôlke.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Od začiatku októbra  organizujeme nadštandardné aktivity pre naše detičky, ako sú :

  • Divadelný krúžok
  • Detská jóga
  • Plavecká príprava  V spolupráci s pánom Hečkom z ŠK Tempo, ktorý už 23 rokov organizuje plavecké kurzy sa naše deti začali v plavárni Slovnaftu zúčastňovať plaveckých kurzov, ktoré vedú profesionálni tréneri. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
  • Korčuľovanie je ďalšia aktivita organizovaná pánom Hečkom zo ŠK Tempo. Zúčastňujú sa jej staršie deti z materskej školy. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
  • Pohybová výchova   Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy v piatok a je zahrnutá do základného poplatku a teda bezplatne. Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy.
  • ZUMBA je rytmický tanec, ktorý má svoj priestor každú stredu. Zúčasťňujú sa jej prihlásené detičky. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
  • Tvorivé dielničky – budú mať svoj priestor každý piatok v čase od 15.00 do 15.45. Budú sa ich zúčasťňovať prihlásené detičky pod vedením našich pedagógov. Krúžok je bezplatný.
  • Hra na zubcovú flautu – bude prebiehať individuálne s našimi pedagógmi v poobedňajších hodinách. Krúžok je bezplatný.
  • Hra na klavír – bude prebiehať individuálne s externou pani učiteľkou.

Prosíme rodičov, ak majú záujem o ďalšie aktivity, aby nás informovali e-mailom, alebo prostredníctvom triednej učiteľky.

 

Translate »