Aktuality

Aktuálne informácie nájdete aj na našej FaceBook stránke alebo na Youtube kanáli.

VOĽNÉ MIESTA

ZÁPIS do prvého ročníka základnej školy v škol. roku 2019/2020 sa bude konať v dňoch 26. apríla 2019 (14.30 – 17.30 hod.) a 27. apríla  2019 (8.30 – 12.30 hod.). 

Vzhľadom k tomu, že sme 2. septembra 2016 otvorili 1. ročník základnej školy s výukou anglického jazyka native speakermi, tak ponúkame voľné miesta v školskom roku 2018/2019 aj do 2. a 3. ročníka základnej školy.

Základná škola ponúka okrem anglického jazyka aj maďarský jazyk.
Po skončení vyučovania je možné dieťa prihlásiť do družiny a na rôzne mimoškolské aktivity, alebo výuku na hudobné nástroje v priestoroch školy.

Prihlásiť svoje dieťa môžete osobne v priestoroch materskej a základnej školy Slovnaftáčik, Vlčie hrdlo 50, telefonicky na telefonnom čísle 0903 502 510 alebo e-mailom : frantiska@gmail.com

Materská škola a detské jasle Slovnaftáčik má ešte niekoľko voľných miest aj pre deti, ktorých rodičia nie sú zamestnancami Slovnaftu. Ak máte záujem, môžete sa k nám prísť pozrieť. Radi vás uvítame v kancelárských pracovných hodinách od 8.00 do 16.00.
Taktiež ponúkame dochádzku dieťaťa aj na menej ako 5 dní v týždni, alebo poldennú starostlivosť v jasliach a v škôlke.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Od začiatku októbra sme začali s nadštandardnými aktivitami pre naše detičky.

  • Divadelný krúžok
  • Detská jóga
  • Plavecká príprava bola jednou z aktivít o ktorú bol záujem. V spolupráci s pánom Hečkom z ŠK Tempo, ktorý už 23 rokov organizuje plavecké kurzy sa naše deti začali v plavárni Slovnaftu zúčastňovať plaveckých kurzov, ktoré vedú profesionálni tréneri. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
  • Korčuľovanie je ďalšia aktivita organizovaná pánom Hečkom zo ŠK Tempo. Zúčastňujú sa jej staršie deti z materskej školy. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
  • Pohybová výchova a balet – v spolupráci s profesionálnym centrom voľného času Talentino začala pre deti pohybová výchova a gymnastika. Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy v piatok a je zahrnutá do základného poplatku a teda bezplatne. Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy.
  • ZUMBA je rytmický tanec, ktorý má svoj priestor každú stredu. Zúčasťňujú sa jej prihlásené detičky. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu agentúre FUNNY ART.
  • Tvorivé dielničky – budú mať svoj priestor každý piatok v čase od 15.00 do 15.45. Budú sa ich zúčasťňovať prihlásené detičky pod vedením našich pedagógov. Krúžok je bezplatný.
  • Hra na zubcovú flautu – bude prebiehať individuálne s našimi pedagógmi v poobedňajších hodinách. Krúžok je bezplatný.

Prosíme rodičov, ak majú záujem o ďalšie aktivity, aby nás informovali e-mailom, prostredníctvom triednej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy pani Mgr. Harčárovej, zodpovednej za oblasť vzdelávania.