Aktuality

Aktuálne informácie nájdete aj na našej FaceBook stránke Slovnaftacik alebo na Youtube kanáli.

Letný tábor

                          Od 07.08.2023. do 11.08.2023

Denný tábor s celodennou stravou ( desiata, obed, olovrant) od 8,00 hod. do 16,00hod.                         V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku odoslať prosíme na  daycareba@gmail.com

Pondelok:

 • V dopoludňajších hodinách deti čakajú zoznamovacie hry a batikovanie vlastného trička.
 • V popoludňajších hodinách pečenie muffinov, príprava domácej limonády a zábavné súťaž

Utorok:

 • V  dopoludňajších hodinách návšteva medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANY. Interaktívna výstava v BIBIANE bude zameraná na jeden z najvýznamnejších objavov ľudstva pí
 • V popoludňajších hodinách sa deti môžu tešiť na návštevu Bratislavského hradu.

Streda:

 • Celodenný výlet do zoologickej záhrady. Deti budú mať možnosť spoznať rôzne druhy exotických zvierat.

Štvrtok:

 • Celodenný výlet do Botanickej záhrady UK. Deti budú mať možnosť spoznať rôzne exotické

Piatok:

 • V dopoludňajších hodinách tímová hra „ Kolky“ v Športovo- relaxačnom centre Slovnaft RELAX.
 • V popoludňajších hodinách sa deti môžu tešiť na piknik a opekanie, rôzne športové aktivity a zmrzlinu.

Letný tábor od 14.08.2023. do 18.08.2023

Denný tábor s celodennou stravou ( desiata, obed, olovrant) od 8,00 hod. do 16,00hod.

Pondelok:

 • V dopoludňajších hodinách deti čakajú zoznamovacie hry a tvorivé dielničky.
 • V popoludňajších hodinách deti čakajú rôzne zábavné vedecké    pokusy a športové hry na školskom ihrisku.

Utorok:

 • Celodenný výlet na biofarmu v Stupave aj s odborným výkladom od uja farmára. Deti sa budú mať možnosť povoziť aj na koníkovi.

Streda:

 • V dopoludňajších hodinách návšteva Slovenského národného múzea. Deti sa budú môcť ponoriť do histó Cestou z múzea sa zastavíme na sladkej zmrzline.
 • V popoludňajších hodinách budú zábavné vodné hry na školskom ihrisku.

Štvrtok:

 • Celodenný výlet na včeliu farmu- Včelárstvo Dušan Dedinký. Deti sa môžu tešiť na prednášku zo života včiel, prehliadku spracovania medu, ochutnávku medov a výrobu sviečok z

Piatok:

 • Celodenný výlet na Železnú studničku. Deti sa môžu tešiť na turistiku, opekačku a táborové hry v prírode.

V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku odoslať prosíme na  daycareba@gmail.com

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ

na základe Školského zákona č. 245/2008 Z.z. je povinné vykonanie zápisu najneskôr do 30.4.2023 na povinnú školskú dochádzku každého dieťaťa, ktoré do 31.8.2023 dovŕši vek 6 rokov. 

Týmto Vám ponúkame Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v našej Súkromnej základnej škole s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktorá je Rozhodnutím Ministerstva školstva od 1.9.2016 zaradená do siete školských zariadení Slovenskej republiky Rozhodnutie Ministerstva školstva

Vzhľadom k súčasnej situácii je aj v tomto roku možné realizovať celý zápis do 1. ročníka ZŠ elektronicky.

K tomu je potrebné vyplniť a elektronicky zaslať najneskôr do stanoveného termínu :

 1. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ
 1. Protokol s údajmi k zápisu do 1. ročníka ZŠ 

Vyplnené a podpísané doklady poslané oscenované, alebo odfotené elektronicky na E-mailovú adresu:  slovnaftacik@slovnaftacik.sk , alebo na: frantiska@gmail.com, tel. 0903 459 849 budú podkladom pre vydanie Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ, resp. o odklade dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, pričom naša škola zabezpečí všetky potrebné formality vo vzťahu k Vašej spádovej základnej škole.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie je možné sa stretnúť v škole po predchádzajúcom dohovore termínu na tel. čísle 0903 459 849.

Všetky poplatky sú uvedené na https://slovnaftacik.sk/poplatky/  a slúžia k zvýšeným nákladom v súvislosti s nižším počtom žiakov v triede a k vyučovaniu angličtiny aj konverzáciou s „native speakerom“.

Za najväčšiu prednosť našej základnej školy považujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu, hygienickú bezpečnosť, ktorú máme vďaka nízkemu počtu žiakov v jednej triede. Zabezpečujeme celodennú starostlivosť so stravou 3x denne v komplexnom školskom zariadení s telocvičňami, ihriskami, plavárňou, atď.

Prijímame žiakov do našich tried s počtom od 6 do 10 žiakov v jednej triede s osobitným prístupom učiteliek ku každému dieťaťu a s rešpektovaním požiadaviek rodičov. 

Slovnaftáčik je ideálny pre všetky deti, ktoré chcete, aby boli vzdelávané pre nich najvhodnejšou vzdelávacou metódou, resp. preferujete individuálne tempo bez stresu, tak aby vzdelávanie bolo pre dieťa hrou a radosťou. 

Naše málo početné triedy sa ukázali, ako obrovskou výhodou práve teraz v dobe pandémie. On – line vzdelávania sme začali  ihneď od prvého dňa prerušenia dochádzky, ako máloktorá základná škola 1. stupňa na Slovensku. 

Okrem toho za veľmi dôležitý považujeme dôraz, ktorý kladieme na využitie unikátnej danosti detí v nízkom veku pre učenie cudzích jazykov prirodzenou každodennou komunikáciou s „native speakerom“ (naratívna metóda so zahraničným lektorom). Na rozdiel od iných škôl máme vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka, a nie až od 3. ročníka, pričom aj v rámci Školského klubu (poobedňajšia družina) kladieme dôraz na neformálnu konverzáciu v cudzom jazyku so zahraničnými lektormi pracujúcimi u nás na plný úväzok.

Súkromná základná škola s MŠ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ponúka aj nepovinné vyučovanie a klasifikáciu z maďarského jazyka, nakoľko vďaka výuke cudzích jazykov „native speakermi“  naši žiaci veľmi presne diferencujú medzi jednotlivými jazykmi podľa osôb, ktoré s nimi komunikujú, a žiadne z našich žiakov nemieša slovíčka z jednotlivých jazykov. Je dokázané, že deti ktoré sa učia viaceré cudzie jazyky lepšie prosperujú aj v iných predmetoch.

Zároveň pre škol. rok 2023/2024 ponúkame aj pár voľných miest aj  do 2. , 3. a 4.  ročníka základnej školy.

Po skončení vyučovania je možné dieťa prihlásiť do družiny a na rôzne mimoškolské aktivity, alebo výuku na hudobné nástroje v priestoroch školy.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Od začiatku októbra  organizujeme nadštandardné aktivity pre naše detičky, ako sú :

 • Divadelný krúžok
 • Detská jóga
 • Plavecká príprava  V spolupráci s pánom Hečkom z ŠK Tempo, ktorý už 23 rokov organizuje plavecké kurzy sa naše deti začali v plavárni Slovnaftu zúčastňovať plaveckých kurzov, ktoré vedú profesionálni tréneri. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
 • Korčuľovanie je ďalšia aktivita organizovaná pánom Hečkom zo ŠK Tempo. Zúčastňujú sa jej staršie deti z materskej školy. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
 • Pohybová výchova   Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy v piatok a je zahrnutá do základného poplatku a teda bezplatne. Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy.
 • ZUMBA je rytmický tanec, ktorý má svoj priestor každú stredu. Zúčasťňujú sa jej prihlásené detičky. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
 • Tvorivé dielničky – budú mať svoj priestor každý piatok v čase od 15.00 do 15.45. Budú sa ich zúčasťňovať prihlásené detičky pod vedením našich pedagógov. Krúžok je bezplatný.
 • Hra na zubcovú flautu – bude prebiehať individuálne s našimi pedagógmi v poobedňajších hodinách. Krúžok je bezplatný.
 • Hra na klavír – bude prebiehať individuálne s externou pani učiteľkou.

Prosíme rodičov, ak majú záujem o ďalšie aktivity, aby nás informovali e-mailom, alebo prostredníctvom triednej učiteľky. Počas pandémie je v záujme minimalizácie rizík krúžková činnosť pozastevená.

 

Translate »