O nás

Milí rodičia,

výnimočnou danosťou detského veku je schopnosť ľahko sa naučiť aj iný, ako materinský jazyk. Deti sú hravé a nerozlišujú medzi hrou a učením. Len hrou a pobytom u nás s „native speakers“ deti prirodzeným spôsobom získajú základy anglického, či maďarského, alebo podľa požiadaviek rodičov aj iného jazyka, a to s perfektným akcentom na celý život. Schopnosť naučiť sa rozprávať bez cudzieho prízvuku je daná len deťom v predškolskom veku a rannom školskom veku. Materská škôlka a detské jasle Slovnaftáčik sú zamerané na využitie tejto jedinečnej danosti, t.j. na výučbu jazykov, a to najmä angličtiny.

Základná škola zabezpečuje požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 a zároveň rozvíja výuku cudzieho jazyka prirodzenou komunikáciou so zahraničnými lektormi. Okrem toho deti, ktoré budú navštevovať Školský klub – družinu v poobedňajších hodinách majú okrem práce s domácimi úlohami aktivity aj v anglickom, alebo maďarskom jazyku.

Farebné, slnečné a detsky hravé priestory škôlky vznikli kompletnou rekonštrukciou bývalej školy a deťom budú poskytovať ideálny priestor na všetky aktivity. Herne majú podlahové kúrenie a každá trieda má vlastné sociálne a hygienické zariadenia. Dôraz vo výuke bude kladený aj na výchovu k hodnotám, ako sú tolerancia, zodpovednosť, úcta, a k slušnému chovaniu.

K dispozícii máme nové detské ihrisko priamo v areáli. Deti sa budú stravovať vo vlastnej jedálni. V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny. K minimalizácii prenosu infekčných ochorení slúži osobitná izolačná miestnosť. Ako jediné predškolské zariadenie na Slovensku máme aj plaváreň priamo v budove.

Školský vzdelávací program zameraný na výuku cudzích jazykov je plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predškolské a školské zariadenia.


Základnú školu, materskú škôlku a detské jasle prevádzkuje DAYCARE INTERNATIONAL,s.r.o. Obchodný register Bratislava Vložka číslo 82279/B,  IČO 467 08 502, DIČ 2023 563 619, číslo účtu na daň zo závislej činnosti 500259 – 8120 745 695/8180

 
Translate »