Galéria

Predškoláci na návšteve u nás v škole
Deti  dnes mohli v školských laviciach zažiť atmosféru ozajstného vyučovania.
Naši druháci sa zahrali na pánov učiteľov/pani učiteľky a dávali inštrukcie predškolákom k vypracovaniu úloh, ktoré sú určené pre žiakov prvého ročníka.
Deti zadané úlohy bravúrne zvládli a potom si spoločne zarecitovali aj zaspievali pesničky, ktoré všetci poznajú.
Veríme, že spoločný čas, ktorý spolu prežili bol obohatením pre všetky deti.
Už sa všetci tešíme na nových prváčikov.

 

 

Angličtina s hudbou

Translate »