Prihláška

Elektronická prihláška do jaslí, resp. materskej školy

Meno dieťaťa (povinné)

Dátum narodenia (povinné)

Materinský jazyk

Meno rodiča alebo zákonného zástupcu (povinné)

Adresa

Telefón

E-mail

Otázky

Som zamestnancom Slovnaftu alebo jej dcérskych spoločností

 
Translate »