Prihláška

Prihláška na Základnú školu je v časti Aktuality, resp. elektronická prihláška je na : https://daycare.edupage.org/register/

Elektronická prihláška do jaslí, resp. materskej školy :

  Meno dieťaťa (povinné)

  Materinský jazyk

  Meno rodiča alebo zákonného zástupcu (povinné)

  Adresa

  Telefón

  E-mail

  Otázky

  Som zamestnancom Slovnaftu alebo jej dcérskych spoločností


   
  Translate »