Prihláška

Elektronická prihláška do jaslí, resp. materskej školy

  Meno dieťaťa (povinné)

  Dátum narodenia (povinné)

  Materinský jazyk

  Meno rodiča alebo zákonného zástupcu (povinné)

  Adresa

  Telefón

  E-mail

  Otázky

  Som zamestnancom Slovnaftu alebo jej dcérskych spoločností

   
  Translate »