Škôlka

Cieľom materskej škôlky a detských jaslí Slovnaftáčik je využiť jedinečnosť tohoto vývojového obdobia dieťaťa a jeho schopnosť naučiť sa bez akcentu hovoriť aj cudzím jazykom.


Materská škola je Rozhodnutím Ministerstva školstva zaradená do siete škôl, má schválený Školský vzdelávací program a Učebné osnovy v prílohe. Materská škôlka poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. Do materskej školy môže byť zaradené dieťa aj od 2 rokov s dostatočnými hygienickými návykmi, ktoré bude mať 3 roky do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou prezenčnej dochádzky je písomný súhlas lekára.

Zoznam vecí pri nástupe dieťaťa:  fotografia dieťaťa – prosíme zaslať aj e-mailom, kópia zdravotného preukazu, potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé – najviac 3 dni staré. V skrinke pred vchodom do triedy označenej menom a fotografiou má mať každé dieťa zubnú kefku, zubnú pastu, pohárik na zubnú kefku, hrebeň, uteráčik, náhradné veci na oblečenie, (vrchné aj spodné), ktoré je tiež potrebné označiť menom dieťaťa z dôvodu možnej zámeny + igelitová taška, pyžamko na spanie a 1 pár pevných prezuviek (nie nasúvacie prezuvky bez možnosti utiahnutia na nohe, ani šľapky a pod. Pred začiatkom dochádzky a pri dlhšej absencii  ako 5 dní, je potrebné preukázať zdravotný stav potvrdením od lekára.

Komunikácia s deťmi bude prebiehať v anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku. Výuka cudzích jazykov bude zabezpečovaná “native speakers”, t. j. zahraničnými lektormi.

Deti sú rozdelené do tried:

    • 2. trieda – sýkorky, deti od 2,5 do 3,5 roka
    • 3. trieda – sláviky, deti od 3,5 do 4,5 rokov
    • 4. trieda – sovičky, deti od 4 do 5 rokov
    • 5. trieda – lastovičky, deti od 5 do 6 rokov

Nástup je v pracovných dňoch od 6.30 do 8.30 hod. Koniec prevádzky je o 17.00 hod, ale dobu dochádzky je možné aj individuálne dohodnúť aj na poldennú.

Prílohy :

Translate »