Strava

Strava v základnej škole, v materskej škole  a v detských jasliach Slovnaftáčik pozostáva z desiaty, obeda, olovrantu a celodenného pitného režimu s ponukou ovocia a zeleniny.

Cena celodennej stravy je 3,80 Eur na deň a v prípade, že strava bude najneskôr do 8,00 hod. odhlásená, bude celá suma po ukončení kalendárneho mesiaca odpočítaná od fakturácie stravy na ďalší kalendárny mesiac. Odhlasovanie stravy prosíme nahlasovať e-mailom na adresu : slovnaftacik@slovnaftacik.sk

Strava je fakturovaná podľa počtu pracovných dní v nasledujúcom mesiaci.

Základom celodennej stravy je najmä zelenina.  Súčasťou stravy je aj dôraz na pitný režim detí a zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť výberu z 2 druhov polievok a 3 druhov hlavného jedla. Vlastná strava je z hygienických dôvodov prípustná len u detí s lekárským doporučením. Ak o to rodičia požiadajú, resp. v prípade potreby u veľmi malých detí v jasliach je strava riešená často aj individuálne.

Translate »