Strava

Strava v základnej škole, v materskej škole  a v detských jasliach Slovnaftáčik pozostáva z desiaty, obeda, olovrantu a celodenného pitného režimu s ponukou ovocia a zeleniny.

Cena celodennej stravy je 4,60 Eur na 1 deň (z toho je cena 1 obeda je stanovená dodávateľom obedov vo výške 2,60 Eur).

V prípade, že strava bude najneskôr do 8,00 hod. odhlásená, bude celá suma po ukončení kalendárneho mesiaca odpočítaná od fakturácie stravy na ďalší kalendárny mesiac.

Odhlasovanie stravy prosíme nahlasovať e-mailom na adresu :                                                    daycareba@gmail.com

Strava je fakturovaná vopred podľa počtu pracovných dní v nasledujúcom mesiaci.

Základom celodennej stravy je najmä zelenina.  Súčasťou stravy je najmä dôraz na pitný režim detí a zamestnancov. Deti majú jednotnú stravu podľa Jedálného lísta na celý týždeň doručovaného emailom, alebo vyvesenom na nástenke pred dverami do jedálne.  Zamestnanci majú možnosť výberu z 3 druhov hlavného jedla. Vlastná strava je z hygienických dôvodov prípustná len u detí s lekárským doporučením. V takýchto prípadoch, ak o to rodičia požiadajú, resp. v prípade potreby u veľmi malých detí v jasliach je strava riešená aj individuálne.

Translate »