Vitajte

slovnaftacik_slide

Milí rodičia,

každé dieťa je jedinečné a preto za najväčšiu prednosť považujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu, ktorý máme vďaka nízkemu počtu detí a žiakov v jednej triede a dostatočnému počtu pedagogických a odborných pracovníkov, s osobitným prístupom ku každému dieťaťu. 

Už v súčasnosti je možné realizovať on-line Zápis do 1. ročníka ZŠ v škol. roku 2021/2022.  Vzhľadom k pandémii stačí poslať na našu emailovu adresu elektronickú Žiadosť o prijatie

Ďalšie informácie k zápisu sú na stránke  Aktuality | Slovnaftáčik (slovnaftacik.sk).

Slovnaftáčik je ideálny pre všetky deti, ktoré chcete, aby boli vzdelávané pre nich najvhodnejšou vzdelávacou metódou, resp. preferujete individuálne tempo bez stresu, tak aby vzdelávanie bolo pre dieťa hrou a radosťou.  Naším cieľom je dosiahnuť lásku k vzdelávaniu a rozvoj špecifických predpokladov každého žiaka v bezpečnom a priateľskom prostredí.

Naše málo početné triedy sa ukázali, ako obrovskou výhodou práve najmä v dobe on – line vzdelávania, ktoré učiteľky našej ZŠ začali ihneď od prvého dňa prerušenia dochádzky, ako máloktorá základná škola 1. stupňa na Slovensku, ale v primeranej miere aj naša škôlka. 

Okrem toho za veľmi dôležitý považujeme dôraz, ktorý kladieme na využitie unikátnej danosti detí v nízkom veku pre učenie cudzích jazykov prirodzenou každodennou komunikáciou s „native speakerom“ (naratívna metóda so zahraničným lektorom). Na rozdiel od iných škôl máme vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka, a nie až od 3. ročníka, pričom aj v rámci Školského klubu (poobedňajšia družina) kladieme dôraz na neformálnu konverzáciu v cudzom jazyku.

Podporujeme aj individuálne vzdelávanie v domácom prostredí, alebo v zahraničí.

Pre škol. rok 2021/2022 ponúkame aj niekoľko voľných miest do 2. a 4.  ročníka základnej školy s rozšírenou výukou anglického jazyka „native speakermi“.

Súkromná základná škola s MŠ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ponúka aj nepovinné vyučovanie a klasifikáciu z maďarského jazyka, nakoľko vďaka výuke cudzích jazykov „native speakermi“  naši žiaci veľmi presne diferencujú medzi jednotlivými jazykmi podľa osôb, ktoré s nimi komunikujú, a žiadne z našich žiakov nemieša slovíčka z jednotlivých jazykov. Je dokázané, že deti ktoré sa učia viaceré cudzie jazyky lepšie prosperujú aj v iných predmetoch.

Prezentácia Základnej školy k zápisu do 1. ročníka

 
Translate »