Vitajte

slovnaftacik_slide

Milí rodičia,

za najväčšiu prednosť považujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu, ktorý máme vďaka nízkemu počtu detí a žiakov v jednej triede a dostatočnému počtu pedagogických a odborných pracovníkov, s osobitným prístupom ku každému dieťaťu. Vítané sú najmä výnimočne nadané, talentované deti a žiaci, ale aj deti, ktoré majú len dysgrafiu, ale ktoré sú schopné sa plnohodnotne vzdelávať, alebo deti s intenzívnou aktívnou mimoškolskou činnosťou, resp. s dlhodobými pobytmi v zahraničí. 

Slovnaftáčik je ideálny pre všetky deti, ktoré chcete, aby boli vzdelávané pre nich najvhodnejšou vzdelávacou metódou, resp. preferujete individuálne tempo bez stresu, tak aby vzdelávanie bolo pre dieťa hrou a radosťou. 

Naše málo početné triedy sa ukázali, ako obrovskou výhodou práve najmä v dobe on – line vzdelávania, ktoré učiteľky našej ZŠ začali ihneď od prvého dňa prerušenia dochádzky, ako máloktorá základná škola 1. stupňa na Slovensku, ale aj škôlka. 

Okrem toho za veľmi dôležitý považujeme dôraz, ktorý kladieme na využitie unikátnej danosti detí v nízkom veku pre učenie cudzích jazykov prirodzenou každodennou komunikáciou s „native speakerom“ (naratívna metóda so zahraničným lektorom). Na rozdiel od iných škôl máme vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka, a nie až od 3. ročníka, pričom aj v rámci Školského klubu (poobedňajšia družina) kladieme dôraz na neformálnu konverzáciu v cudzom jazyku.

Súkromná základná škola s MŠ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ponúka aj nepovinné vyučovanie a klasifikáciu z maďarského jazyka, nakoľko vďaka výuke cudzích jazykov „native speakermi“  naši žiaci veľmi presne diferencujú medzi jednotlivými jazykmi podľa osôb, ktoré s nimi komunikujú, a žiadne z našich žiakov nemieša slovíčka z jednotlivých jazykov. Je dokázané, že deti ktoré sa učia viaceré cudzie jazyky lepšie prosperujú aj v iných predmetoch.

Zároveň ponúkame pre škol. rok 2020/2021 ešte aj niekoľko voľných miest aj  do 1. a 3.  ročníka základnej školy s rozšírenou výukou anglického jazyka a v prípade záujmu aj maďarského jazyka „native speakermi“.

https://slovnaftacik.sk/wp-content/uploads/2020/04/Prezentacia-SZŠ-k-zapisu-do-1.-rocnika-ZŠ-na-sk.rok-2020-a-2021.pptx

 
Translate »